יוצרים אנשים ומטפלים בהם.שולחים אותם לעבוד 

תוכן פוגע