כניסה

איך        משחקים   

חץ למלה זה נשיאה קדימה גם המילה w   חץ ימין זה נשיאה ימינה גם האות D  חץ שמול זה נישיאה שמולה גם האות  A  וחץ למתה נשיאה אחורה ואות S ו רבך זה יריאה

תוכן פוגע