צריכים להפיל את כל הבובוים יש בובו אחד מלך . המלך מביא 500 נקודות וכל השאר 100 נקודות.

תוכן פוגע