האתחדות לגיטרות

(גילאי יסודי)

 כאן ילדים ילמדו איך לנגן

ציוד: גיטרה מורה ולהתחיל לילמוד. ואולי מפרטים ?

גיטרה        מורה  מפרטיםמפרטים

                                                       מורה

תוכן פוגע