אתר זה ניבנה על ידי זה שאנשים אישמרו על החוף

                                   ושאנשים אילמדו לישמור על הים נקי מישקיות נילון

                                   כי זה סקנה לצבי ים

תוכן פוגע