נחשים מפוזרים בעולם יש קוברה אנקונדה ממבה שחורה ופיתון  ופעומון פיתון אוכל מעכבר לאנטילופה אנקונדה יכולה לאכול  500000 איש בשעה

תוכן פוגע