פתרון למשימת בנית הסירה

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

 הקרש נמצא  ביער הגדר

 עמוד השעון נמצא  במערב העיר עמוד השעון

 הקרש לתפאורה במיק סינמה התפאורה ליד האולפנים

המאורר במיקאה המאורר הקטן

 גג העלים  בקלאב הגג של ביקטת המיצים

החבלים   בפסנתר במיקקפה שבעיר

תוכן פוגע