תשובות למשימת המיקדובי

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

יד ימין:באי

יד שמאל:ביער

הרגלים:בהר ההישגים

האוזנים:דיסקו

 הראש:מעבדת הטריויה

הבטן: במיקפה

וחוזרים לצוקו

תוכן פוגע