איזה סמל יש לסאני האביר על החולצה? תשובה:שמש

איזה משקה מקס מציע לרייני כדי להירגע? תשובה:תה

לאיזה שר ממנה מיקיאוולי את מונדו? תשובה:שר הזבובים

כמה מיקטרולים מופעים בסיפור? תשובה:שלושה

איזה סיפורים רייני אוהבת? תשובה:פנטזיה

בעזרת מה מעופף מונדו באגדה? תשובה: מגב מעופף

בעזרת מה מונדו עף? תשובה:מגב מעופף

 מה  מילת הקסם של זואי?  תשובה:מקמקדברה

 באיזה רץ מתרחש הסיפור? תשובה:מיקמניה

תוכן פוגע