בננה                

 

 

 

 

עכשיו תראו! מי שיצליח לעשות אהה.. בחמישים שניות.. יפורסם באתר כל שבוע יהיו אתגרים חדשים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע