מיצרכים:

ביצים

לחם

סלמי

חמעה______________________________

מכינים חביטה מהביצים

עוסים מהלכם צנים

מורכים חמעה

סמימ סלמי

סמימ את החביטה

וזה הסנביצ' המפורסם של מילקבשדה!!!

תוכן פוגע