שמעו זה גדול משחקים הפתקאות מלאה דברים רק כנסו ותנהו יחברים  כנסו לא לפספף

תוכן פוגע