הייווש לכוולם :)

תקשיייבו אוולי אני נששמעת קצצת לווקו ... אז רק תדדעו שאנייי מגנייבה וככה מדבריים המגניייבים !

טיפ לאתר שלכם : כייתבו בשפפה מגנייבה ! -

שככפלו אוותיות ! , דברוו גם בשפפות אחרוות (אנגלית.ספרדית) וההאתר שכ'ם יהיה מגנייב :)

 

בבקייצר , פפה תראו את -

כל העיידכונים הכי הכי שווים !

תמונות מפוורסמים !

בדייחות !

משפטיים קורעים מצחווק !

ועווד כל מייני דבריים !

 

 - מקוווה שתייהנו -

תוכן פוגע