חיות וירטואליות זה אתר
מאוד וירטואלי. אתם יכולים
לבכור חיה ולהיות הבעל
שלה.
תוכן פוגע