בדיחות                                      הפולני והמרק

השמן והרזה                             פולני מזמין במסעדה מרק. כשמגיע אליו המרק

שמן ורזה הולכים ברחוב,                             הוא נזכר ששכח את הסכו"ם שלו בבית, אבל

השמן אומר לרזה: " מי שרואה אותך            הוא לא רצה שיקחו לו את המרק. מה עשה? רשם

חושב שיש רעב בעולם." והרזה עונה לשמן:  פתק ליד המרק שכתוב בו: אני ירקתי במרק.

"ומי שרואה אותך מבין למה."                     ואז רץ להביא את הסכו"ם וכשהוא חזר הוא ראה

                                                                שיש פתק אחר ליד המרק שכתוב בו: גם אני.

 

 

את ההסברים לבדיחות אתן בעידכון הבא

בשמן והרזה הרזה אומר לשמן שהוא אכל את הכל אז מה הפלא? ובפולני ירקו לו במרק. איכס.

תוכן פוגע