גדולה שלום גומגומים אני מנהל גומגום ואנחנו עכשיו נעשה ספורט

הסוף

תוכן פוגע