סוניק הדמות הראשית בסדרה תמצאו אותו במלא משחקים מין:זכר

מילס טליס חברו של סוניק תמצאו אותו בהרבה משחקים עם סוניק מין:זכר

נגס תמצאו אותו עם סוניק וטלייס מין:זכר

אמי רוצה לזכות בלבו של סוניק מין:נקבה

ד'ר אגמן הדמות הרשעה בסדרה שרוצה לשלוט בעולם מין: זכר

צא'ו  הצא'ו הם יצורים קטנים ומתוקים מין:זכר

קרים אוהב את הצא'ו ויש צא'ו שהולך אחראה ושמו ציז

תוכן פוגע