עבודת הילדות

 

                                                                                                   חפסו את האוצר                              

 

                                                                                 האוצר הוא תפוח

 

 

 

 

 

  האוצר פו

תוכן פוגע