שלום אני רוצה היום לעדכן על חשבון.

לחשבון יש תרגילים הקלים לפתור והלא קלים לפתור.

למשל ועוד ופחות די קלים.

אבל חילוק וכפל קצת יותר קשים.

בחשבון יש מספרים תלת ספרתיים ארבעה ספרתיים ודו ספרתיים.

ויש גם סימן שהו פה של תנין ( >< ) 

הצד של התנין עם פה פתוח הוא המספר הגדול ביותר ועם הסגור הוא הקטן ביותר.

דוגמא: 22<34.

בתרגיל חילוק צריך לחלק מספרים את רוב התרגילים קל לחלק שהם מספרים זוגיים אבל אפשר גם אי זוגיים.

דוגמא:   7= 21%4

בתרגיל כפל צריך להכפיל את המספר בספרה הנתונה אפשר להכפיל כל ספרה אבל לרמה הנכונה כמובן.

דוגמא: 20=5X5

תוכן פוגע