ברוכות הבאות לאתר "חב"ד בעולם"!!!!

ב"ה                                                יחי המלך המשיח!

 

                           שלום וברוכות הבאות לאתרנו "חב"ד בעולם      

       באתר זה תוכלו לדעת יותר על חסידות חב"ד שמטפשטת בכל קצוות תבל.

    על כל השליחים שהולכים לכל מיני מקומות בכל העולם, וכמו-כן בארץ ישראל.

 ואפ"כ תוכלו לדעת על נשיא דורנו הרבי מליובביץ' שליט"א, שהוא מנהיג עם-ישראל,

                                          על העם היהודי ומהותה.

                        ואם תהייה לכם שאלות תוכלו לשאול אותנו כל הזמן!

                                            וכמובן נכריז בקול רם

                     יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

 


תוכן פוגע