חידות

כמה חיות לקח משה בטיבה חיות בסך הכל

 

זה היה ביכלל נח

 

 

שלנו כולם מישתמשים בו ואנחנו לא

מה זה

 

השם שלנו

 

 

מקיף את העולם אך תמיד נישאר בצד

 

בול

 

איך אפשר לימנוע מיגנבים ליגנוב זוגות נעליים מהמיפעל

 

 

לעשות מיפעל אחד לרגל שמל  ומיפעל שני לרגל ימין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע