דם צפרדע כינים ערוב דבר שחין ברד ארבה חושך  מכת בכורות

תוכן פוגע