1.    חייזר CT753EO9

2.   10,000 כסף MK856LT4

3.    חבילת עיצוב לבית וירטואלית HS953FR6

4.    עשרים אלףML951WS 

5.    דמות: השם-נירניבג סיסמה-102030א

עוד מתנה מימני!! תהנוו..

תוכן פוגע