נכון שה כימעת מלכים ניגמר וזה מזה מבעס אבל אין  הרבה מה לעשות.

 

 כימעת מלאכים סוף.

 

תוכן פוגע