פאזלים של כמעט מלאכים!

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

פאזלים של כמעט מלאכים!!!

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://five.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=3871539&k=64652987&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz102088" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822274&k=14951342&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz73208" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822275&k=24521030&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz346431" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822278&k=69328586&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz85947" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822278&k=69328586&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz85947" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822280&k=5855454&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz139500" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822282&k=81841714&s=150&w=450&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="600" NAME="puz371352" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822283&k=89795661&s=150&w=600&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="750" NAME="puz293516" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822284&k=38493939&s=150&w=600&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="750" NAME="puz478749" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822285&k=49924423&s=150&w=300&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="450" HEIGHT="600" NAME="puz76680" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822286&k=61524254&s=150&w=450&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="750" NAME="puz413396" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822288&k=31628547&s=150&w=450&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="750" NAME="puz311933" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822291&k=75623694&s=150&w=600&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="600" NAME="puz320781" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822292&k=36390747&s=150&w=600&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="750" HEIGHT="750" NAME="puz138392" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822294&k=51308366&s=150&w=450&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="600" NAME="puz397011" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822296&k=9692588&s=150&w=450&h=600" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="750" NAME="puz222390" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

<br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&o=1&id=2822298&k=39560006&s=150&w=450&h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="600" HEIGHT="600" NAME="puz16328" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="
http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font
face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>

 

זהו זה כול הפאזלים!טוב ביי בנתיים!!!

תוכן פוגע