גולדן רטריבר:

גולדן רטריבר
מוצא: אנגליה
כלב ציד בגודל בינוני
אופי: יצר צייד מפותח מאד, יצר הבאה מפותח מאד, אומץ לב, סף גירוי בינוני,
אוהב מאד לשחות, נוח לאילוף.
משמש: לצייד, כלב משפחה, כלב נחייה לעוורים, אג'ילטי ועוד.
הגזע מתאים: לאדם או משפחה המעונינים בכלב פעיל אנרגטי ונאמן ושיש להם זמן 
פנוי לפעילות גופנית יחד עם הכלב. 

תוכן פוגע