כמעט מלאכים 4 (:

בעונה הרביעית הקבוצה תתחלק לשתי קבוצות :
קבוצה ראשונה : עידן החדש " , שעברה שטיפת מוח על ידי אירגון הממשלה ובראשה לוס ובקבוצה זו יהיו : מאר , נאצ'ו , חסמין , ראמה , לאון ואספרנסה .
והקבוצה השנייה : " ההתנגדות " , אלה שהצליחו להתחמק מהממשלה ומנסים להתנגד .

תוכן פוגע