בדיחות:

שתי נמלים הולכות על האסלה.

נמלה אחת אומרת לנמלה השנייה:תיזהרי לא לי.........

פלופ..............................

''המורה''                                                  

לגיאוגרפיה אמרה לתלמידים להכין עבודה באסונות טבע.

תלמידה אחת ניגשת למורה ואומרת לה:

אפשר לצלם אותך לעבודה שלי?

כן..

אאהה.. בעצם לא.

טוב לא משנה כי יש לי הרגשה שהיא עומדת לקבל 100

תוכן פוגע