HUY UN LUGAR

ישנו מקום שאליו אני מגיעה,כשאני עצובה,

זהו מקום בתוכי,שמעולם לא ראיתי,

המצאתי אותו,כדי להרגיש שאתה אותי אוהב,

זה מקום שאליו אני הולכת, שאני עצובה.

 

ואם תלך, גם אני אלך,

ואם אינך נמצא, גם אני לא

אם שום דבר לא חשוב,

שום דבר לא עוזר,

שום דבר לא שווה,

שום דבר לא נשאר ללא אהבתי אליך,

 

נמצאת במקום ללא סוף, בו אני נאבדת,

רצה ללא הפסקה ואותך לא מוצאת,

למרות שממך רוצה לברוח,

תמיד נזכרת, יש בי מקום מיוחד,

בו אתה נמצא.

 

ואם תלך, גם אני אלך,

ואם אינך נמצא, גם אני לא ,

אם שום דבר לא חשוב,

שום דבר לא עוזר,

שום דבר לא שווה,

שום דבר לא נשאר ללא אהבתי אליך.

 

ואם תלך, גם אני אלך

ואם אינך נמצא, גם אני לא,

אם שום דבר לא חשוב ,

שום דבר לא עוזר,

שום דבר לא שווה,

שום דבר לא נשאר ללא אהבתי אליך.

 

אם שום דבר לא חשוב,

שום דבר לא עוזר,

שום דבר לא שווה,

שום דבר לא נשאר ללא אהבתי אליך

 

UN PASO

אם אתה פוחד לטעות,

אתה כבר טועה,

אם אתה פוחד להפסיד,

אתה כבר הפסדתה,

אם אתה פוחד לחיות,

אתה כבר מובס,

אם אתה פוחד להרגיש,

אין לך בחירה,

 

צעד,זוהי כבר הדרך,

צעד, לעבר הגורל,

צעד, פותח את הדלת,

 

ונשמתחה החיה נשמעת,

ונשמתחה החיה.

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

ותמיד להזיע,

 

אם אתה פוחד ללכת, אני אתן לך את ידי,

לפעמים צריך להעזר במלווים,

 

מאות צועדים הלכו אחריך,

 תהיה מדריך של רבים,

והאור שלך יזרח,

תקרא לי אני שומע אותך.

 

צעד, זהוי כבר הדלת,

צעד, לעבר הגורל

צעד, פותח

 

ונשמתה החיה נשמעת,

ונשמתחה החיה,

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

ותמיד להזיע.

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

לחיותת בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

לחיות בלי פחד,

 לחיות בלי אבל,

לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

לחיות בלי פחד,

לחיות בלי אבל,

 לחיות את הרגע,

תמיד להזיע.

 

נלקח מאתר שלא ידוע את שמו

תוכן פוגע