קוד בננה :)))))

אתר מצחיק ומזהיר!!!!!!!

נראה מטומטם אבל הכי שווה ומטווורף!!!!

אז ברוכים הבאים ל.......

ק ו ד    ב נ נ ה

תוכן פוגע