1.פעם אחת הגיע סוס לבר המוחר שאל את הסוס:"אתה רוצה עים קש או בלי קש"ואז הסוסאמר לו:"כן אני רוצה הרבה קש.

2.

תוכן פוגע