dinofroz

שלום אני צל שחור מנהל האתר.

אז דינופרוז זה דינוזאורים קטנים

שאוסים קרבות ומילחמות. יש צעצועים

הם מגיעים בחבילה כחולה עים ציורים

של קרח. ויש ביצים סמים באם מים אולה

מהם קרח ואז חופרים בקרח ומוצעים את

הדינוזאור הקטן ויש דיסק בחבילות גדולות

וזה סרת אפשר ליראות גם את קול הדגמים

דינופרוז אין רק את דינופרוז וורלד יש גם את

דינופרוז דול ושם הדינוזאורים אופחים למיפלצות

מעידן הקרח ובימקום קרח שבדינופרוז וורלד יש

אדמה אין לי כאלה ניראה לי שיש כאלה רק בארצות

הברית טוב ניתראה באתר שלי בייבי ליתראות

 

הזרה

קללות לא

היו באתר

תוכן פוגע