אני אוהב ובקינזים ואוהב מלא אני חמוד  מאוד אחותי משחקת במיקמק ואני אוהב את משפחתי חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה  חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה חה  וחה חחחחחחחחחחחחחחחחחחח

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההההההההההההההההההההההה חהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה  הגזמתי לו

תוכן פוגע