שלום לכולם!!!

ברוכים nexts לאתרנו ה100מם!!!

כאן תוכלו למצוא הההההההההההההההההההההההמון דברים (בעיקר חשבוניים...)

1)74x2-5=?

2) (4,000,000x(232=?

3)

 

תרגיל

 

 

             

 e            d                 c                              b                      a                   

 

רמזים

1)    eגדול מ –b ב - 13 

2)  d גדול מ –c ב – 3

3)  A  קטן מ- b ב – 5

4)   ידוע ש –d=10

5)  ההפרש בין c  ל – b הוא – 5

A=?

B=?

C=?

D=?

E=?

בהצלחה!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע