סוג 1:

 

                   

 

סוג 2:

 

          

 

סוג 3: (מלבנים קטנים)

 

                             

 

סוג 4:

 

    .       .  . 

 

סוג 5:

 

       

 

סוג 6:

 

 

 

 

 

    

סוג 7:

     

סוג 8:

247. 248.249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.256. 257. 258.259. 260. 261.262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269.270. 271. 272.273.

סוג 9:

        

 

           

     

          

 

 

תוכן פוגע