בייבלייד עידן המתכת ''חדש''

דמויות:ג'ינגה,קנטה,קיויה,בנקיי,מדוקה,דוג'י,ריוגה.

בייבליידים:פגסוס,סג'יטריו,ליאון,שור,זאב שחור,אל דרגו ברק.

גינגה:יכולת מיוחדת:פיצוץ כוכב

קנטה:יכולת מיוחדת:טופר להבה

קיויה:יכולת מיוחדת:ריקוד רוחות

בנקיי:יכולת מיוחדת:שור סנטר

מדוקה:

דוג'י:יכולת מיוחדת:לא ידוע

ריוגה:יכולת מיוחדת:לא ידוע

תוכן פוגע