האתר של אורטלל.....
לפני הכל ציתי להגיד את חוקי האתר והם:
1.אסור לקלל את משתמשי האתר.
2.אסור ללפרוץ או לקלל אנשים מאתר המשתמש של מישהו אחר.
תוכן פוגע