באו לאתר שיאשה לחאם את הכף

באו לאתר קיטה

ונאשהאמון כף                                                                                                                       

תוכן פוגע