30  11  32  11
 33  35  34  33
 333  20  77  44
 11  22  55

 99

תוכן פוגע