היוווק'

מה קוורה לכםם? השתגעתםם נכוון? כי אתם לא מווצאיים פתייחה מוושלמת

אז הנה מצאתיי לכם:

שיייר ^ מלכה^ מתה על גסטיין^ בעייצווב שמווקדש לוו!

הגעתם לאתר המערייציים של המוושלם גסטיין בייבר!

כלל מיי שאווהב אוותו שייתייג!

אניי חוולה עלל הבחחוור הזהה! כוולם לדעת הווא בא ליישראללל!

באתרר הזהה תווכלו למצווא הכוול!!!

תמווונוות שלוו , מידע , כפתווריים!

טווב אני לא רווצה להמשייך כיי זה לא ייגמר! אניי מקווה שתהנוו

שלכם : שיר !

תוכן פוגע