כבצי עולם הנשים כותרת קו ירוק סביבה ירוקה מוצלחת מחשבים משחקים ביחד:שלום בריאות ננת שלום איל אסולין מכבה כיף חיים של ג'ונגל כל משתירצו רק בה עולם מחשבים שנת שלום כיף.

מחשבים כיף אפשר

גם ביחד בלי עצמי

אני רוצה לאסביר מימה אסוי יחד אקשן אתם יודעים מה אפשר אז לסביר אז אקשן זה משחק כיתתיה

לכל ילד וילדה שעינחם גדולים ויחולים לאנת רק וחק באצבה אז אקשן זה מישחק וכל ילד וילדה אתם יודעים

אז מה אפשר לאסביר לחם רק ביותיופ של יובל איטרנט דואר חסות פירסומת מימה אסויה במילו כיס ארייל אין כמו יובל אקשן

מחשב זיקרון טוב אין מה לגיד:

מחשב זיקרון טוב רק ההורים סתם המחשב מוח תוב קמו

שמתקנים מחשב רועים זיקרון אז שתידו הוא מוחבה באקשלן

של ויו י'ג ביובל אבל למה זיקרון טוב לאפשרות אקשלן בוו-אחת

תוב אבל לא אבנתי מזה מוח של מחשב רק אתם יודעים בבית רק אתם

מחר דף

 

 

 

 

תוכן פוגע