החידה:

לאיזה חיה יש ארבעה רדליים ואין לה שיניים והיא בדו חיים?

תוכן פוגע