ביבלייד:

.

אוותר:

סליחה אבל בקרוב היות תמנות של אוותר.

תוכן פוגע