avatiah

זהו יוסי

 

וזהו חברו דפוק

 

 

 

 

 

יום אחד הם ניפגשו  

 

 

 

 

 

ודפוק התחיל להרביץ ליוסי

 

 

 

 

 

 

יוסי נעלב

 

 

 

 

והחזיר לדפוק

 

 

 

 

 

 

 

ואז יוסי הבין שדפוק הוא דפוק ובכה רצח

 

 

 

 

 

הוא נהיה חולה והקיא כל הזמן

 

 

 

 

 

 

וכך הוא יצא מכל הסיפור

תוכן פוגע