קודים לחרבות וסנדלים 2 המלא

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

קודים לחרבות וסנדלים 2 המלא

8,9,7,6,3,7,2,9,2,3,5,4

8,9,7,6,3,7,2,9,2,3,6,1,1

0,9,8,7,0,9,8,7,9,8,0,7

1,5,5,7,2,6,0,4,9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,0,0,0,3,7,0,9,3

0,5,2,8,4,4,6,3,5,6

9,7,8,4,7,3,5,7,4,7

0,5,7,7,7,5,0,7,7,1

9,5,7,3,5,6,8,4,7,4,7,4,7,4,6

0,9,8,7,6,5,0,9,8,8,8,8,5,7,3

0,9,8,7

0,1,0,1,0,1,9,2,8

3,5,7,9

9,9,9,9,9,9,9,9,9

10,10,10,10,10,10,10,10,10,10

10,9,8,7,10,5,10

 

 

תוכן פוגע