פעם הושעתם שואלים למה? יכול להיות שאמרתם מילה מרחיקה אחרי כל השעיה שולחים אימיל של מה הסיבה שהושעתם

תוכן פוגע