<script> <!-- from http://www.webreference.com/dhtml/diner/contextmenu/5.asp --> document.oncontextmenu = function(){return false} if(document.layers) { window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown = function(e){ if(e.target==document)return false; } } else { document.onmousedown = function(){return false} } </script> <p> 

 

חידות מתוחכמות-(תשובות בסוף)

 

1. מי זה פעם אחת באדמה פעמיים במים בסוף החיים

ובתחילת המוות?

 

2. למה סוס וחמור נכנסו למערה ויצאו 3?

 

3. מי שפותח אותה לא סוגר אותה ומי שסוגר אותה לא פותח אותה?

 

4. דוד קובי גר בצפת הוא קבע חופשה באילת למחר הוא התחיל ליסוע צפונה אבל לא הגיע גם אחרי 3 ימים איך זה יכול להיות?

 

5. אני בתחרות ועקפתי את השני באיזה מקום אני?

 

6. האם בבלגיה לבן אדם מותר להיתחתן עם אחות אלמנתו? 

 

7. היו לי שלושה תפוחים לקחתי שתיים כמה יש לי?

 

8. זברה עוקפת בדרכה למקווה מים חמש גירפות על כל גירפה 3 קופים על כל קוף 5 תוכים כמה חיות בדרכן למקווה המים?

 

9. כמה בעלי חיים אוכלים עם זנבם?

 

10.בכל אחת מארבעת פינות החדר יש חתול לפני כל חתול 3 חתולים כמה חתולים בחדר?

 

 

                               תשובות

1. האות מ'

 

2. כי למה זה גם חיה

 

3. מעטפה

 

4. בשביל להגיע מצפת לאילת צריך ליסוע דרומה ואם נסע צפונה הוא יצטרך להקיף קודם את כל העולם

 

5. אני במקום השני

 

6.לא יכול להיות הרי עם יש לו אלמנה אז הוא נפטר

 

7. 2 אלה שלקחתי (-:

 

8. 1 רק הזברה

 

9. כולם כי אף אחחד לא מסיר את זנבו בעת הארוחה

 

10. 4 לפני כל חתול ארבעת החתולים בפינות האחרות של החדר

 

תוכן פוגע