<script> <!-- from http://www.webreference.com/dhtml/diner/contextmenu/5.asp --> document.oncontextmenu = function(){return false} if(document.layers) { window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown = function(e){ if(e.target==document)return false; } } else { document.onmousedown = function(){return false} } </script> <p>מישהו אומר לך:"הוצאת לי את המילים מהפה",השני עונה:"אבל לא הכנסתי את היד"

מישהו אומר לך:"מאוד מצחיק"(בציניות),השני עונה:"נכון בגלל זה אני צוחק"

מישהו עושה פליצה ואומרים לו:"די כבר לעשות פליצות אתה כל שנייה עושה את זה",השני עונה:"מה,בטעות" הראשון עונה:"אז כנראה שאתה עושה הרבה טעויות בחיים"

מישהי אומרת:"איזה מלכה אני" השני אומר:"נכון,מלכת הכיעור"

מישהו שואל את השני:יש לך בעיות?"השני עונה:"כן"הראשון עונה:"אז הבעיות של לא מענינות אותי"

המורה:"יש לי עיניים בגב",התלמיד:"אז כנראה שאתה צריכה עוד זוג משקפיים"

המורה:"מה זה פה שוק? התלמיד:"2 אבוקדו 10 שקל"

המורה:"איזה דממה יש בכיתה"(בציניות) התלמיד:"אני,אישית לא שומע או שאני חירש או שאני לא יודע מה"

המורה:"להביא לך גם כוס קפה אולי?!" התלמיד:"אפשר שוקו במקום קפה?"

המורה:"גם אני כרוצה ללכת הביתה" התלמיד:"אז תלכי ותני לנו ללכת"

המורה:"חכה חכה,אתה תשלם על זה: התלמיד:"וואלה?בצ'ק או במזומן?"

המורה:"הצלצול הוא בשבילי" התלמיד:"נכון,כדי שתדעי תי לשחרר אותנו"

המורה:"אני רוצה לראות עוד ידיים" התלמיד:"מה אני תמנון"

המורה:"אני רוצה דממה בכיתה" התלמיד:"ואני רוצה מליון שקל ולזכות בלוטו"

המורה:"אתה כל הזמן מדבר" התלמיד:"לעעע כי אני עונה לך על שאלות"

הילד:"נו די כבר להציק" הילד השני:"זה לא זה הקוריאנים"

 

 הילדה:"אני מתה"(בציניות) הילדה השנייה:"באמת?להזמין לך אמבולנס?"

תוכן פוגע